HOME
 

Betrokkenheid van de leerling

Met de Competentiemeter kan je de leerling eenvoudig en snel betrekken met je evaluatie. Je kan net zo gemakkelijk evaluatiecriteria opstellen waarbij de leerling zichzelf of anderen kan evalueren.

Zelfevaluatie betekent dat een leerling betrokken is bij het beoordelen. De leerling kijkt kritisch naar zijn eigen product Ún naar het proces dat eraan vooraf ging. De leerling evalueert zichzelf op basis van vooraf opgestelde criteria. Dit impliceert ook dat leerlingen betrokken worden bij het opstellen of op de hoogte gebracht worden van die criteria.
Zelfreflectie volgt op zelfevaluatie. De leerling denkt na over zichzelf, zijn oordeel en zijn leerproces. De leerling kan hierbij beschrijven waar hij de volgende keer beter op moet letten en wat al goed ging.
Er zijn verschillende redenen te bedenken om zelfevaluatie in te schakelen:
  1. Om de leerlingen te betrekken in het bepalen van de evaluatiecriteria
  2. Om de leerlingen te oefenen in het zich inschatten
  3. Om na te gaan of de doelen bereikt zijn
  4. Om het proces te beoordelen
  5. (Om de leerkracht-les-project bij te sturen.)

Alle mogelijke vormen van zelfevaluatie zijn mogelijk in de Competentiemeter.

Bij peerevaluatie gaan leerlingen andere leerlingen beoordelen. Leerlingen leren daardoor kijken naar het werk van anderen en het samenwerkingsproces vanuit een aantal vooropgestelde criteria.
Via peerevaluatie kunnen leerlingen uitspraken doen over elkaars producten, over het taakgericht samen werken of over het groepsgebeuren.
Met peerevaluatie willen we leerlingen maximaal betrekken bij het evaluatieproces. Deze actieve betrokkenheid zorgt voor een groter engagement van de leerling bij het leerproces. Het gaat immers over de eigen ontwikkeling en eigen vorderingen in bereiken van competenties. Het mee beoordelen van andere leerlingen zorgt voor een extra stimulans. De beoordeling komt immers uit hun eigen peergroep en heeft vaak meer effect dan de beoordeling van een volwassene. Het is tevens een duidelijk teken van respect voor de mening van leerlingen waardoor ze zich sterker betrokken gaan voelen bij het leerproces.
De belangrijkste redenen om een peerevaluatie uit te voeren zijn:
  1. De leerlingen als partner betrekken in de evaluatie
  2. De objectiviteit van de evaluatie verhogen
  3. Een beeld vormen van het leerproces
  4. Een individuele score bepalen bij een groepswerk

Voorbeeld van een zelfevaluatie op GSM

Bij een groepswerk hoort de leerkracht vaak dat bepaalde leerlingen meer of minder inspanning deden. De leerkracht heeft echter geen objectief beeld van het verloop van het proces bij de verschillende groepen. Een peerevaluatie van het proces is hierbij de oplossing. De leerkracht bevraagt via een peerevaluatie de verschillende leden van de groep in verband met hun samenwerking, inzet, bijdrage en attitude. Het resultaat van deze peerevaluatie wordt in de Competentiemeter automatisch omgezet in een peerassessmentfactor. Dit getal is groter dan 1 bij leerlingen die goed functioneerden in de groep en onder de 1 bij wie minder goed meewerkte. Op die manier kan de leerkracht dit getal gebruiken om zijn productscore aan te passen indien gewenst.