HOME
 

Rapporteren met de Competentiemeter

De Competentiemeter is van oorsprong niet ontworpen als rapportenprogramma. De evaluatie van de leerling staat centraal. Maar het is uiteraard mogelijk om vanuit de Competentiemeter een automatisch rapport uit te rollen. Hieronder een overzicht van alle mogelijke rapporten die je kan aanmaken.

Het competentie- of doelenrapport toont een overzicht van de resultaten per competentie of doel. Je kan bijkomend bepaalde doelen aanduiden als werk- of pluspunt. Alle rapporten worden automatisch geŽxporteerd naar Ms Word en kan je voorzien van een eigen stijl.

Bij het rapport vakoverschrijdende evaluatie kan je een overzicht exporteren van de resultaten per vak van bijvoorbeeld de vakoverschrijdende attitudes van een leerling.

In het puntenrapport van een vak kan je alle resultaten van een bepaald vak exporteren naar een overzichtsrapport per opdracht. Je kan hierbij de resultaten per criterium exporteren.

Ook van elke evaluatie kan je een overzichtelijk rapport exporteren. Dit rapport kan je vanuit twee hoeken bekijken. Enerzijds krijg je een overzicht van alle evaluatiecriteria, anderzijds het resultaat per geŽvalueerde doelstelling.

In het rapport bereikte doelen kan je als school per vak een overzicht geven van de doelen die de leerlingen reeds hebben bereikt en het aantal keer de leerlingen aan bepaalde doelen hebben gewerkt. Zeker de scholen met een CLW weten hoe moeilijk dit is om hiervan een mooi overzicht te geven. In de Competentiemeter kan je dit automatisch laten genereren.