HOME
 

Analyse van de evaluatie

Eén van de grote voordelen van de Competentiemeter zijn de vele instrumenten voor analyse van je eigen evaluatie. Deze zaken zijn voor leerkrachten van goud waard om het eigen handelen bij te kunnen sturen en te streven naar een evenwichtige, haalbare en objectieve evaluatie van de leerlingen. Een overzicht van de vele instrumenten voor analyse.

Het is heel interessant om met één klik op de knop te weten te komen hoeveel keer een bepaald doel werd geëvalueerd en hoe zwaar dit doel in de totale score van je vak zal meetellen. Het is een geruststelling te weten dat alle doelstellingen van je vak worden geëvalueerd. Zeker wanneer je een vak hebt waarbij je met meerdere leerkrachten moet samenwerken.
Met deze analyse kan je ook gemakkelijk zien op welke manier je een graadsleerplan kan realiseren. Zonder je collega's lastig te moeten vallen kan je zien welke doelen het eerste en het tweede jaar van de graad werden gerealiseerd.

Met deze analyse kan je gemakkelijk nagaan of de validiteit van je evaluatie werd gerespecteerd. Je krijgt een beeld per doelstelling van alle evaluatiecriteria die werden opgesteld voor dit doel. Zo kan je ook gemakkelijk de kwaliteit van de evaluatiecriteria controleren.

Met dit overzicht zie je een mooi overzicht van de puntenverdeling per competentie van je vak.

Met deze analyse kan je nagaan of er binnen de verschillende evaluaties aan de verschillende competenties van het vak wordt gewerkt. Zo zie je ook of bepaalde opdrachten niet een te grote impact hebben op het totaal van de evaluatie.

Hierbij krijg je een overzicht van alle evaluaties voor het vak. De analyse toont of er bij bepaalde opdrachten niet teveel punten worden toegekend of als er niet teveel evaluatiecriteria worden voorzien.

In dit overzicht krijg je een beeld van alle evaluatiecriteria samen met de score per criterium.

In deze analyse zie je de link tussen de leerplandoelen en de evaluatiecriteria.

Na een zelf- of peerevaluatie kan je de analyse van deze evaluatie opvragen. Je krijgt een beeld van de score per criterium. Je ziet deze score voor de zelfevaluatie, de peerevaluatie en de evaluatie van de leerkracht afzonderlijk. Op die manier kan je de objectiviteit van de evaluatie nagaan. Verder krijg je een samenvatting van alle feedback in de evaluatie.

Met dit overzicht zie je per criterium hoe goed de leerlingen scoorden.