HOME
 

Goed evalueren

De Competentiemeter werd opgebouwd vanuit een duidelijke visie op goed evalueren en met als doel de evaluatie door leerkrachten te professionaliseren. Deze visie kan je nalezen in volgende boeken:
  • VAN PETEGEM P., VAN HOOF J. Een alternatieve kijk op evaluatie (2002) Wolters Plantijn
  • WILIAM D. Cijfers geven werkt niet (2013) Didactief
Evaluatie dient leerlingen te ondersteunen in hun leren. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de Competentiemeter inspeelt op de visie op goed evalueren.
De leerkracht evalueert de doelen die in zijn leerplan staan. Om deze validiteit te garanderen is het in de Competentiemeter mogelijk om je evaluatiecriteria of je score te koppelen aan de leerplandoelen die je op een overzichtelijke manier in de tool kan opnemen. Zo krijgt de leerkracht een garantie dat de leerplandoelen worden geŽvalueerd, maar krijg je ook een beeld van hoe de leerlingen presteren t.o.v. de doelen.
Elke leerkracht streeft naar een evaluatie die reproduceerbaar is en vrij van meetfouten. Wanneer je met meerdere leerkrachten eenzelfde evaluatie moet doen blijkt dit een moeilijke klus. Door in de Competentiemeter de evaluatiecriteria uit te schrijven zal iedereen bij de evaluatie van eenzelfde opdracht de evaluatie doen op basis van dezelfde criteria. Dit zorgt ervoor dat bij eenzelfde observatie je uitkomt bij eenzelfde score en feedback.
vermijd ik dat randfactoren invloed hebben op mijn evaluatie? Veel leerkrachten en leerlingen hebben bij de evaluatie van vaardigheden of attitudes vaak het gevoel dat de evaluatie niet objectief genoeg verliep. Dit heeft vaak te maken met het feit dat leerkrachten vooraf hun evaluatiecriteria niet uitdenken en deze criteria niet communiceren met de leerlingen. Zowel de leerkracht als de leerling heeft hierbij dan het gevoel het cijfer niet te kunnen verantwoorden. Bij het niet uitschrijven van je evaluatie zal de leerkracht ook vaker geneigd zijn om randfactoren op te nemen in de punten. Door je evaluatie vooraf uit te tikken in de Competentiemeter weet de leerling waarop hij beoordeeld zal worden en spelen randfactoren geen rol meer.
Weten de leerlingen voldoende wat geŽvalueerd zal worden? Het vooraf doorgeven van de evaluatiecriteria zorgt ervoor dat de leerling ook zelf zal letten op wat de leerkracht belangrijk vind in de opdracht. Op die manier zal de leerling beter scoren. Leerlingen kunnen gemakkelijk vooraf de evaluatiecriteria inkijken.
Feedback doet leren. Leerlingen zullen niets bijleren op basis van een cijfer alleen. Daarom kunnen de leerlingen in de Competentiemeter alle feedback per geŽvalueerd criterium nalezen. Ook heb je als leerkracht de mogelijkheid om extra feedback bij te tikken. Via een zelf- of peerevaluatie kan de leerling leren van zichzelf of anderen.
De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen. Via de ingebouwde zelf- of peerevaluatie kan je de evaluatie van een opdracht overlaten aan de leerling zelf of de peers. Dit is heel interessant bij een groepswerk waar je als leerkracht vaak geen beeld krijgt van het proces.