HOME
 

Feedback aan de leerling

Een essentieel onderdeel van een evaluatie is de feedback. De feedback aan de leerling zorgt ervoor dat de leerling fouten in de toekomst kan vermijden. Er is heel wat bewijs dat de onmiddellijke feedback aan de leerling bijdraagt tot meer leren. Hoe langer je daarmee wacht, hoe minder effectief de feedback is.
Het registreren van feedback is vrij arbeidsintensief. Met de Competentiemeter slaag je er echter in om de feedback aan de leerlingen maximaal te registeren. Een overzicht.

Naast de feedback die je bij elk criterium kan voorzien en die in het systeem wordt bewaard kan je bij elke evaluatie ook een tekstvak voorzien. In dit tekstvak kan de leerkracht individuele feedback bewaren voor de leerling. Bijkomend kan je in de Competentiemeter een overzicht opvragen van alle geschreven feedback aan de leerling.

In de Competentiemeter kan je een automatisch overzicht opvragen van de doelen of competenties die de leerlingen hebben bereikt. Dit overzicht kan je automatisch exporteren naar een rapport. Op het rapport kan je extra feedback voorzien om aan de leerlingen werkpunten mee te geven. Het is ook gewoon mogelijk om bepaalde doelen als werkpunt of pluspunt aan te geven.

Ook bij een vakoverschrijdende feedback kan je een overzicht bekomen van de resultaten van alle vakken samen. Dit resulteert opnieuw in een rapport waar je extra feedback kan voorzien om de leerling bij te sturen.

In een aantal scholen of onderwijsvormen kiezen de scholen ervoor om leerlingen op eigen tempo een aantal deelcertificaten te laten behalen. Met de Competentiemeter kan je gemakkelijk de leerlingen tot op doelstellingsniveau opvolgen en bijsturen. Op die manier kan je ook gemakkelijk bepalen welke doelen de leerlingen reeds hebben bereikt en hoe vaak de leerlingen hebben gewerkt aan een doelstelling. Dit alles kan je opnieuw mooi samenvatten in een overzichtelijk rapport waar je afzonderlijke feedback op kan voorzien.