HOME
 

Wie kan evalueren?


Uiteraard is de Competentiemeter er vooral om de leerkracht te ondersteunen in zijn evaluatie. Met de tool krijgt de leerkracht tijdens zijn evaluatie een overzicht van de evaluatiecriteria die zijn voorzien voor de oefening. Dit kan op papier of op een digitaal systeem (pc, tablet of GSM). Dit verhoogt de nauwkeurigheid en objectiviteit van de evaluatie.

Steeds vaker wordt een vak door meerdere leerkrachten samen gegeven. Leerkrachten werken aan dezelfde doelstellingen en moeten samen oordelen of de leerlingen de doelen bereiken voor het vak. In de Competentiemeter kan je gemakkelijk elke evaluatie uitvoeren en daarna een mooi gezamenlijk overzicht krijgen van de de punten, bereikte doelen of competenties en feedback.

Het is al lang aangetoond dat de zelfevaluatie en zelfreflectie bij leerlingen enorm veel bijdraagt bij het leren van de leerlingen. Leerlingen nemen hierbij het leren in eigen handen. In ons onderwijs is zelfevaluatie bij leerlingen nog steeds te weinig aanwezig. Leerkrachten beseffen dat een evaluatie pas waarde heeft wanneer je met de evaluatie ook effectief iets doet. Het verwerken van een zelfevaluatie is vaak heel arbeidsintensief. Niet met de Competentiemeter. De leerkracht kan net zo snel een zelfevaluatie opzetten waarbij de leerlingen op computer of via GSM de evaluatie kunnen invoeren. De leerkracht krijgt een automatische verwerking en analyse van de resultaten en kan deze eventueel meenemen in de eigen evaluatie.

Leerlingen evalueren elkaar en leren daaruit. Leerlingen activeren als leerbron voor elkaar is volgens Dylan Wiliam één van de vijf belangrijke pijlers voor goed evalueren. Ook hier merken we dat leerlingen dit niet vaak doen omwille door de moeizame verwerking hiervan.

Nochtans geven leerkrachten wel aan dat bij de evaluatie van een proces in een groepswerk zij zelf niet in staat zijn om het proces op te nemen in de eindscore. Dit uiteraard omdat de leerkracht hierbij niet aanwezig was. Via een peerevaluatie kan je echter gemakkelijk een beeld krijgen van dit proces. In de Competentiemeter is er opnieuw een automatische verwerking van de resultaten van een peerevaluatie en ook een automatische analyse van deze resultaten. De Competentiemeter berekent de peer assessment factor waardoor je het eindcijfer van de leerling kan bijsturen.

Voorbeeld van een peerevaluatie van een spreekbeurt

Ook wanneer de leerkracht niet aanwezig kan zijn bij de evaluatie van de leerling kan je een externe persoon afvaardigen om de evaluatie uit te voeren. Deze evaluatie kan je ook gemakkelijk laten meetellen onder eigen naam. Dit alles kan je uitvoeren op basis van de evaluatiecriteria die je als leerkracht zelf kan opgeven.

Bij de evaluatie van de stage kan je de stagementor gemakkelijk het evaluatieformulier mailen waardoor je als leerkracht snel deze resultaten in de Competentiemeter krijgt.