HOME
 

Over doelen en criteria


Binnen een leerplan staan de leerplandoelen vaak gegroepeerd. Ofwel gaat het om een aantal doelen die samen horen en spreken we over algemene doelen. Ofwel gaat het om een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die je samen nodig hebt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Dan spreken we over een competentie. Binnen een groot vak kan het resultaat van een bepaalde competentie interessant zijn om een leerling beter te oriŽnteren.

Vanuit het leerplan kiest de leerkracht ťťn of meerdere leerplandoelstellingen om binnen een lessenreeks te evalueren. Deze lesdoelen moet de leerkracht nog concreet maken naar de leerlingen toe opdat zij zouden weten hoe de leerkracht deze doelen concreet zal observeren. In de Competentiemeter kan de leerkracht een doelenboek importeren voor zijn vak met een overzichtelijke lijst van te evalueren doelen.

De leerkracht bepaalt (eventueel in samenspraak met zijn leerlingen) hoe de leerlingen de lesdoelen zullen realiseren. Door de lesdoelen concreet observeerbaar te maken zorg je ervoor dat leerlingen weten wat van hen verwacht wordt. Belangrijk is om deze criteria vooraf te delen met je leerlingen. Dit kan op een snelle en efficiŽnte manier met de Competentiemeter.

Binnen een beschrijvende beoordeling zijn de gedragsindicatoren de omschrijving binnen elke beoordelingsschaal. Deze omschrijving zorgt een houvast voor de leerkracht om een oordeel te vellen en is ondertussen een waardevolle feedback voor leerlingen.

Uittreksel uit een doelenboek